preskoči na sadržaj
vijesti

NATJEČAJ za popunjavanje radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Natječaji za popunjavanje radnih mjesta

- nastavnik latinskog jezika

- nastavnik glazbene umjetnosti.

Natječaji pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Janković  datum: 2. 2. 2016. 12:07

Rezultati natječaja javne ponude za učenički izlet

Na sastanku Povjerenstva za odabir najpovoljnijih ponuda za organizaciju dvodnevnog putovanja za učenike 1. razreda, održanog dana 2. veljače 2016. godine u 9:30h, odlučeno je da se na roditeljskom sastanku prezentiraju ponude sljedećih agencija:

1. Astralis travel d.o.o.

2. Spektar putovanja d.o.o.

3. Speranza d.o.o.

Roditeljski sastanak bit će održan u Srednjoj školi Glina, Frankopanska 30, u četvrtak, 11. veljače 2016. u 17:00h.

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 2. 2. 2016. 10:49

Obavijest roditeljima o istraživanju

Dragi roditelji učenika 1. razreda,

obavještavamo vas da će u ponedjeljak, 1. veljače 2016. godine Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provesti istraživanje pod nazivom „Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize“.

Cilj projekta je povećati razumijevanje učinaka ekonomskih teškoća obitelji na odnose u obitelji, roditeljstvo, psihosocijalne i obrazovne probleme adolescenata u vrijeme nacionalne ekonomske krize. Provedba projekta financirana je od strane Hrvatske zaklade za znanost.

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 29. 1. 2016. 12:50

Radionica "Radost slikanja uz glazbu"

        Početkom svake školske godine Hrvatska glazbena mladež raspisuje natječaj za najuspješnije likovno ostvarenje inspirirano slušanjem glazbe.

  :: opširnije :: 


objavio: Tatjana VRBANAC KEZELE  datum: 27. 1. 2016. 11:38

OKVIRNI VREMENIK PISANIH PROVJERA II. polugodište 2015./2016. Vijest ima dokument u privitku

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja u II. polugodištu možete pronaći u prilogu.      

                                                 

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 20. 1. 2016. 13:01

Javni poziv za dostavu ponuda za učenički izlet Vijest ima dokument u privitku

Javni poziv za dostavu ponuda za učenički izlet možete vidjeti u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 20. 1. 2016. 10:20

Raspored polaganja razlikovnih ispita 3.rok Vijest ima dokument u privitku

U prilogu dostavljamo raspored polaganja razlikovnih ispita u trećem roku.

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 15. 1. 2016. 12:06

Predavanje o Međunarodnom kaznenom sudu

U petak, 11. prosinca 2015. godine u našoj školi održano je predavanje o Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) učenicima završnih razreda, u sklopu nastave povijesti. Detalje o predavanju možete pogledati pod "opširnije".

                                

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 15. 12. 2015. 08:31

Upute za izradu završnog rada Vijest ima dokument u privitku

Za sve učenike završnih razreda strukovnog zanimanja prilažemo Upute za izradu završnog rada.

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 10. 12. 2015. 08:23

Rezultati natječaja javne ponude za učenički izlet

Rezultati natječaja javne ponude za učenički izlet

Na sastanku Povjerenstva za odabir najpovoljnijih ponuda za organizaciju višednevnog putovanja u Italiju (obrazac poziva br. 2) održanom dana 09. prosinca 2015. u 11.40h odlučeno je da se na roditeljskom sastanku  prezentira jedina  pristigla ponuda agencije Spektar putovanja d.o.o.

Roditeljski sastanak bit će održan u Srednjoj školi Glina, Frankopanska 30, u srijedu 16. prosinca 2015. u 16.00h.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina DOBRENIĆ BUNJAN  datum: 9. 12. 2015. 12:17

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA ŠKOLA GLINA

FRANKOPANSKA 30, GLINA

KLASA: 112-03/15-01/17

URBROJ: 2176-61-15-2

Glina, 8.  prosinca 2015.

                                              

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te 189. članka Statuta Srednje škole Glina, Školski odbor Srednje škole Glina raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/icu škole

Uvjeti : 

završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij.

2. uvjeti propisani člankom 106. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3. najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (u izvorniku ili ovjerenom presliku):

 

1. životopis
2. diplomu o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi
3. dokaz o stečenom pedagoško-psihološkom obrazovanju (za kandidate koji su završili nenastavnički smjer)
4. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
5. domovnicu
6. potvrdu o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima sukladno zakonskim odredbama (potvrda poslodavca i elektronički zapis HZMO)
7. uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)

 

Poželjno je da kandidati dostave prijedlog razvojnog programa škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu:

Srednja škola Glina, Frankopanska 30, Glina

s naznakom „Za natječaj za imenovanje ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava pismenim putem.

 

Natječaj je objavljen dana 8. prosinca 2015. godine u Večernjem listu.

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Janković  datum: 8. 12. 2015. 07:55

Raspored polaganja razlikovnih ispita 2.rok Vijest ima dokument u privitku

U prilogu možete pogledati raspored polaganja razlikovnih ispita u drugom roku za učenike koji su promijenili smjer (3.c). Za učenike koji nastavljaju obrazovanje raspored polaganja ispita dostupan je na posebnoj stranici pod nazivom "Nastavak obrazovanja"

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 20. 11. 2015. 08:36

DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR

           Dan sjećanja na Vukovar, 18. studenog,  obilježen je i u Srednjoj školi Glina. Prigodnim programom u školskom holu i paljenjem lampiona pred školom prisjetili smo se grada heroja - simbola otpora za slobodu. 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tatjana VRBANAC KEZELE  datum: 18. 11. 2015. 12:07

Javni poziv za dostavu ponuda za učenički izlet Vijest ima dokument u privitku

Javni poziv za dostavu ponuda možete pogledati u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 18. 11. 2015. 12:07

Rezultati natječaja javne ponude za učenički izlet

Na roditeljskom sastanku održanom 9. studenoga 2015. godine u 17:00h u Srednjoj školi Glina za odabir najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Prag, jednoglasnom je odlukom roditelja odabrana agencija Spektar putovanja d.o.o. iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 10. 11. 2015. 13:44

Terenska nastava

            Ekonomisti završnog razreda posjetili su 29. listopada 2015. glinsku ispostavu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pratnji profesorice osnova ekonomije Aleksandre Pereković. Upoznali su  različite aktivnosti  Zavoda u radu s korisnicima. 

  :: opširnije :: 


objavio: Tatjana VRBANAC KEZELE  datum: 10. 11. 2015. 09:17

Rezultati natječaja javne ponude za učenički izlet

Na sastanku Povjerenstva za odabir najpovoljnijih ponuda za organizaciju višednevnog putovanja u Prag (obrazac ponude br. 1) održanom dana 30. listopada 2015. u 11.30h odlučeno je da na roditeljskom sastanku svoje ponude prezentiraju sve četiri agencije koje su ponude poslale:

Astralis travel d. o. o. Slavonski Brod, VB tours d.o.o. Slavonski Brod, Speranza d.o.o. turistička agencija i Spektar putovanja d.o.o.

Roditeljski sastanak bit će održan u Srednjoj školi Glina, Frankopanska 30 u ponedjeljak 9. studenoga 2015. u 17.00h.

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 4. 11. 2015. 13:03

Razlikovni ispit: Poduzetništvo

Obavještavamo učenike da je termin razlikovnog ispita iz predmeta "Poduzetništvo" odgođen za ponedjeljak, 2. studenog 2015. u 11:35h. Komisija je u redovnom sastavu.

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 30. 10. 2015. 11:50

Trgovanje ljudima

     Edukativnu radionicu na temu prevencije trgovanja ljudima učenicima naših završnih razreda održali su predstavnici Policijske uprave Sisačko-moslavačke županije i Crvenog križa Sisak.

  :: opširnije :: 


objavio: Tatjana VRBANAC KEZELE  datum: 30. 10. 2015. 08:48

Stres i zdravlje

  Zanimljivo i korisno predavanje, o stresu i zdravlju, 28. listopada 2015., na Nastavničkom vijeću održao je psiholog Armin Hadžić.

  :: opširnije :: 


objavio: Tatjana VRBANAC KEZELE  datum: 30. 10. 2015. 08:41

Natjecanje Junior Freshhh 2015.

Pozivamo zainteresirane učenike da se prijave na natjecanje pod nazivom Junior Freshhh 2015. godine. Sve detalje o natjecanju možete vidjeti na mrežnoj stranici:

http://www.juniorfreshhh.ina.hr/o_natjecanju

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 29. 10. 2015. 13:07

Klub za zapošljavanje mladih i poziv na trening Vijest ima dokument u privitku

Obavještavamo sve naše učenike i zainteresirane da je Udruga za obrazovanje, kulturu i razvoj civilnog društva "Lutum" u sklopu projekta Youth Job Clubs- Pilot Project in Sisak-Moslavina County na adresi Jukinačka 41. otvorila

Klub za zapošljavanje mladih u Glini !!

U sklopu svojih aktivnosti Vas pozivaju i na edukaciju o zapošljavanju. Poveznica za prijavu na trening:

https://docs.google.com/forms/d/1kd8fD3jDUB2cF_xYK_nr6qDqEWlr3vSmBCRUvpVYtQ4/viewform?edit_requested=true

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 27. 10. 2015. 10:57

Stručni posjet Viveri d.o.o.

       Učenici  2. b razreda posjetili su 21. listopada 2015. Viveru d. o. o. u pratnji razrednice Aleksandre Pereković. 

  :: opširnije :: 


objavio: Tatjana VRBANAC KEZELE  datum: 26. 10. 2015. 12:49

Predstavljena Zagrebačka škola ekonomije i managementa

      U okviru programa profesionalne orijentacije 21. listopada 2015. predstavljena je Zagrebačka škola ekonomije i managmenta. 

  :: opširnije :: 


objavio: Tatjana VRBANAC KEZELE  datum: 22. 10. 2015. 10:57

Susret s književnicom Silvijom Šesto

            Učenici 1.a i 1. b razreda, 21. listopada 2015., povodom Mjeseca hrvatske knjige, sudjelovali su na književnom susretu u Knjižnici i čitaonici Glina s književnicom Silvijom Šesto.

  

  :: opširnije :: 


objavio: Tatjana VRBANAC KEZELE  datum: 22. 10. 2015. 08:44

Edukacija Udruge slijepih SMŽ

     Dana 16. listopada 2015. povodom Dana bijelog štapa (15.10) i početka Mjeseca hrvatske knjige (15.10. – 15.11.), zanimljivu edukaciju u našoj školi održale su, Iva i Cvijeta, predstavnice Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije. 

  :: opširnije :: 


objavio: Tatjana VRBANAC KEZELE  datum: 16. 10. 2015. 12:49

Javni poziv za dostavu ponuda za učenički izlet Vijest ima dokument u privitku

Javni poziv za dostavu ponuda možete pogledati u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 15. 10. 2015. 10:55

DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE

        Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje obilježili smo u srijedu 14. listopada 2015. prigodnom svečanošću.  

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tatjana VRBANAC KEZELE  datum: 15. 10. 2015. 09:30

Sajam poslova u Sisku

             U organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Sisak 6. listopada 2015. održan je tradicionalni 8. Sajam poslova na kojem su na izložbenim štandovima, brojni i raznovrsni poslodavci predstavili svoje djelatnosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Tatjana VRBANAC KEZELE  datum: 7. 10. 2015. 12:41

RAZLIKOVNI ISPITI

U lijevom izborniku pod nazivom "Razlikovni ispiti" možete pronaći sve informacije vezane za polaganje razlikovnih ispita u šk. godini 2015./2016. U tom izborniku nalaze se termini polaganja ispita, popis komisije te termini konzultacija pojedinih predmetnih nastavnika.

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 2. 10. 2015. 09:44

OKVIRNI VREMENIK PISANIH PROVJERA 2015./2016. Vijest ima dokument u privitku

U prilogu Vam dostavljamo okvirni vremenih pisanih provjera znanja u 1. polugodištu školske godine 2015./2016.

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 25. 9. 2015. 12:53

VRIJEME INFORMACIJA ZA RODITELJE Vijest ima dokument u privitku

Razrednici će tijekom školske godine 2015./2016. imati informacije za roditelje prema terminima dostupnim u prilogu.

 

                                         

  :: opširnije :: 


objavio: Ružica Jurčević  datum: 10. 9. 2015. 13:26
» Arhiva naših vijesti    
 


Kalendar
« Veljača 2016 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
Prikazani događaji


Oglasna ploča

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  


 


Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 9. 2010.

Ukupno: 390690

Tražilica

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Anketa
Državna matura?
Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400

Korisni linkovi
Dnevni tisak

preskoči na navigaciju